• บริษัท เพ็นทินั่ม ดี จำกัด

  • บริษัท เพ็นทินั่ม ดี จำกัด

    ธุรกิจทางด้านการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ต่างๆ
    ปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์มากกว่า 7,000 เครื่องให้กับองค์กรใหญ่ๆ หลายองค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายและให้บริการ อุปกรณ์ IT ระดับแนวหน้าโดยมุ่งเน้นการขายสินค้าที่มีคุณภาพและการบริการระดับพรีเมี่ยมอย่างมืออาชีพ 
 

พันธกิจ

ประสาน “สัมพันธภาพ” ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อด้วยความซื่อสัตย์ มอบสิ่งที่ดีที่สุด นำเสนอสินค้าตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าด้วยราคาที่เหมาะสม
 

นโยบายด้านสังคม

ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการต่างๆ กับสถาบันการศึกษา ศาสนสถาน และ มูลนิธิต่างๆ โดยมอบสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการตอบแทนแก่สังคม
 

Our Services

ธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายและให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ต่างๆ ครอบคลุมอุปกรณ์ไอทีและงานระบบ ปัจจุบันให้บริการกับองค์กรใหญ่ๆ และบริษัทชั้นนำที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เซิฟเวอร์ และเครื่องพิมพ์มากกว่า 10,000 เครื่อง